Artikeln publicerades 11 oktober 2017

Vaxholms stad klättar i Lärarförbundets rankning

Vaxholms stads förskolor och skolor klättrar 26 placeringar till plats 94 av Sveriges 290 kommuner i Lärarförbundets årliga undersökning ”Bästa skolkommun 2017”. I Stockholms län ligger Vaxholms stads förskolor och skolor på plats 6 av 26.

Syftet med Lärarförbundets jämförelse är att belysa kommunernas roll som huvudmän för skolan samt att driva på skolutvecklingen i kommunerna. Undersökningen baseras på 13 kriterier för att granska skolors arbetsförutsättningar och resultat.

Vaxholms stad klarar sig mycket bra i kriterier som; ”kommunen som avtalspart” (kommunens förmåga att leva upp till avtal och ge rätt förutsättningar till lärarna), ”lärarlöner”, ”genomsnittligt meritvärde åk 9”, ”andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9”, ”högskolebehöriga ungdomar som är 20 år”, ”andel barn i förskola” samt ”resurser för undervisning i förskola, skola och fritidshem”.

Ett av utvecklingsområdena för Vaxholms stad är att öka andelen pedagogiskt högskoleutbildade förskollärare och fritidspedagoger, där resultatet även drar ner det totala kriteriet ”andelen pedagogiskt utbildade lärare”. När det gäller behöriga lärare i den kommunala grundskolan ligger Vaxholms stad högt med sina 86 procent behöriga lärare, vilket kan jämföras med 78 procent för Stockholms län. Ett annat kriterium som påverkas negativt av den låga andelen högskoleutbildade förskollärare och fritidspedagoger är ”personaltätheten i förskolan”. De kommunala förskolorna har emellertid en generellt hög personaltät med fem barn per årsarbetare (vilket också inbegriper barnskötare).

Här kan du läsa mer om undersökningen ”Bästa skolkommun 2017” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.