Artikeln publicerades 20 september 2018

Vaxholms stad röjer och gallrar runt ekar

Det pågår röjning och gallring runt ekar på två platser i kommunen. I ett område vid Engarn, mellan Killingeviken och Resarövägen, samt på nordöstra delen av Kullön.

Ekarna har vuxit upp i ett öppet, solbelyst och levande landskap. Med tiden har de blivit mer beskuggade av annan vegetation, eftersom vi idag inte brukar marken på samma sätt som vi gjorde förr. För att ekarna ska ha möjlighet att må bra behöver de gallras fram. Samtidigt sparas yngre ekar för att säkerställa tillgången på gamla ekar även i framtiden.

Efteråt kommer det att lämnas kvar en del träd och grenar. Materialet lämnas kvar för att förmultna på plats och gynna den biologiska mångfalden. För att marken inte ska växa igen kommer Vaxholms stad att utföra gallring i samma områden med några års mellanrum.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Tekniska enheten via Vaxholms stads växel

Telefon: 08-541 708 00

E-post: tekniska@vaxholm.se