Artikeln publicerades 11 januari 2017

Vaxholms stad satsar på utbildning inom demens

Utbildningsstatistik som Svenskt demenscentrum publicerat visar att Vaxholms stad ligger i topp bland länets kommuner när det gäller andelen utbildade i ”Demens ABC” samt ”Nollvision”.

Under 2016 inledde Vaxholms stad en utbildningssatsning genom Svenskt demenscentrums utbildningar Demens ABC samt Nollvision. Satsningen omfattar samtlig personal inom hemtjänst, dagverksamhet, äldreboenden samt biståndshandläggare och syftar till att öka kunskapen om demens och ge verktyg för att höja vårdkvaliteten i verksamheterna.

Demens ABC är baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Utbildningen motiverar personalen att se människan bakom sjukdomen och låta denna bild påverka den vård och omsorg som man ger. Utbildningen Nollvision bygger på att inspirera och visa hur man kan jobba för en demensvård utan tvingande åtgärder.

Enligt Svenskt Demenscentrums statistik från december förra året är Vaxholms stad den kommun i Stockholms län som har högst andel utbildade inom Demens ABC och Nollvision. Satsningen kommer att fortsätta även under 2017 och samtliga nyanställda kommer att få gå utbildningarna.

För mer information, kontakta gärna:

Susanne Lindqvist, silviasyster i Vaxholms stad

E-post susanne.lindqvist@vaxholm.se

Telefon 08-541 709 86