Artikeln publicerades 21 mars 2016

Vaxholms sunda ekonomi uppmärksammas

Vaxholms stads ekonomi är mycket stark och stadens överskott för 2015 slutar på drygt 67 miljoner. Resultatet ger det näst största överskottet per invånare i landet, enligt SCB:s preliminära årsprognos.

Tidningen Dagens Samhälle har tittat närmare på Sveriges kommuners ekonomi och konstaterar att kommunerna återigen presterar ”kärnfrisk ekonomi”, vilket behövs när demografin skjuter fart och kostnadstrycket ökar – inte minst i äldreomsorg och skola.

Dagens samhälle har intervjuat Annika Wallenskog, biträdande chefsekonom och analyschef på Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Hon påpekar att det är ett hårt tryck på många kommuner på grund av en allt äldre befolkning och fler invånare, som förstärks av ett ökat flyktingmottagande.

-De ökande behoven i verksamheterna driver även ökade krav på investeringar. Det behövs nya äldreboenden och alla former av skolor. Plus att de existerande behöver reinvesteringar, konstaterar Annika Wallenskog i tidningen.

När kommunernas resultat för 2015 presenteras lyfter Annika Wallenskog fram Vaxholm som ett gott exempel på hur ekonomin hanteras.

-Vaxholm är en kommun som ska bygga mycket, och som byggt en ekonomi för att klara av det. Årets resultat på 67 miljoner kronor motsvarar 12 procent av skatteintäkter och statsbidrag. En vinstmarginal man normalt måste leta bland börsens A-barn för att hitta, avslutar hon.

Artikeln i Dagens Samhälle publicerades torsdag 17 mars 2016.