Artikeln publicerades 22 januari 2020

Vaxholm tryggast i länet

Vaxholm ligger i topp i Stockholms län i en ny rapport om svenska kommuners trygghet och säkerhet. Sett till hela landet ligger Vaxholm på andra plats efter Hammarö kommun i Värmland.

Rapporten är gjord av Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och visar vilka kommuner som förefaller vara trygga och säkra.

–Jag vill rikta ett stort grattis till alla Vaxholmare, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (c). Det är vi alla som hjälps åt att skapa tryggheten i Vaxholm.

Årets tema för undersökningen har varit brott och brottsförebyggande arbete där man jämfört hur vanligt det är med personskador, utvecklade bränder, anmälda brott och upplevd oro och otrygghet bland invånarna.

Hammarö och Vaxholm i topp

Hammarö kommun i Värmland toppar listan av trygga och säkra kommuner följt av Vaxholm, Öckerö, Lomma och Knivsta. I botten av listan finns Malung-Sälen. Vaxholm har tagit ett kliv uppåt jämfört med förra årets niondeplats.

–Ett skäl till att vi kommer högt upp tror jag är det stora engagemang som många här i Vaxholm har, säger Malin Forsbrand. Vi ser det till exempel i våra många föreningar. Engagemanget bygger nätverk och skapar en positiv social kontroll där vi ser varandra och kan fånga upp den som hamnar på villovägar. Jag tror inte att det är en slump att Hammarö och Vaxholm också toppar listan över kommuner med flest idrottsaktiva ungdomar, som presenterades förra veckan.

Malin Forsbrand pekar också på det trygghetsarbete som görs i Vaxholms stad i gott samarbete med polisen, där man bland annat har regelbundna möten med socialtjänst, skola och hållbarhetsenhet för att stämma av trygghetsfrågorna. Insatser görs också bland annat för att stärka skolnärvaron och motverka psykisk ohälsa bland unga. Kommunen mäter också upplevd trygghet bland invånarna. Det har lett till flera konkreta insatser, som att förbättra gatubelysning på mörka platser, ordna trygghetsjogg och att ha volontärer på plats vid Valborg och skolavslutning.

Upplevd otrygghet

Antalet olyckor, bränder och brott i Sverige har legat relativt konstant under de tio senaste åren, ändå ökar den upplevda otryggheten i landet.

–Alla kommuner arbetar för att skapa trygga och säkra samhällen för invånarna, men de har mycket varierande förutsättningar och utmaningar, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKR.

Typiska pendlarkommuner och kommuner med goda socioekonomiska förhållanden placerar sig generellt högt på listan. Landets tre största städer hamnar långt ner, Göteborg på plats 98, Malmö på 152 och Stockholms stad på plats 226. En förklaring som nämnts är att med fler invånare på liten yta ökar friktionen mellan människor vilket också leder till fler incidenter, enligt SKR.

Så gjordes rapporten

Rapporten, Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2019, är gjord av Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Där har man jämfört kommuner utifrån fakta från Socialstyrelsen, MSB, SCB, Brottförebyggande rådet (Brå) och SOS Alarm. Det är tolfte året i rad som rapporten görs.

Rapporten, Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.