Artikeln publicerades 22 maj 2019

Viktig information till dig som har egen brunn

Grundvattennivåerna är under de normala för årstiden. Du som har egen brunn rekommenderas därför att vara uppmärksam gällande vattentillgång.

Grundvattennivåerna i södra Roslagen är för närvarande under de normala för årstiden. De låga nivåerna kan leda till bristfällig vattentillgång för den som har en egen brunn. Det är därför viktigt att vara sparsam med vattenuttaget från enskilda vattentäkter. I skärgården är detta speciellt viktigt eftersom det finns risk för saltvatteninträngning som kan göra vattnet otjänligt för överskådlig framtid.

Du kan spara vatten genom att:

  • låta bli att tvätta bilen
  • inte vattna i trädgården
  • fylla disk- och tvättmaskiner innan du kör dem
  • avstå från att fylla pooler och badkar
  • laga droppande kranar och rinnande toaletter
  • installera snålspolande toaletter och kranar.

Om din fastighet är ansluten till kommunalt vatten berörs du inte av de låga grundvattennivåerna. Det kommunala vattnet produceras på Görvälnverket, som tar sitt råvatten från Mälaren. Det är dock viktigt att alltid tänka på att vara sparsam med vattnet eftersom det går åt mycket energi för att rena och producera dricksvatten. Vattenverken kan också bara rena och producera en viss mängd dricksvatten.

Mer information om grundvattennivåer

Aktuella grundvattennivåer hittar du på Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) webbplats.

Klicka här för att besöka SGU:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.