Artikeln publicerades 29 mars 2023

Vill du bidra med dina synpunkter?

Illustration som visar fyra olika pratbubblor.

Vaxholms stad söker frivilliga till en undersökning för att bättre förstå kommuninvånarnas syn på politik, förtroende och möjlighet till påverkan i den kommunala politiken. Välkommen att anmäla ditt intresse senast onsdag 12 april.

Uppdatering: Tiden för att anmäla sig har förlängts till 24 april. Just nu söker vi deltagare som är 18–49 år för att få deltagare i olika åldrar.

De senaste åren har flera medborgarundersökningar visat låga siffror för Vaxholm i frågor:

  • om insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter
  • om fattade beslut upplevs vara transparanta
  • om förtroendet för kommunens politiker.

Därför gör Vaxholms stad nu en undersökning för att bättre förstå kommuninvånarnas syn på politik, förtroende och möjlighet till påverkan.

Undersökningen görs genom dialogintervjuer med kommuninvånare kring hur ni ser på frågorna och vad som påverkar er uppfattning. Genom intervjuerna samlar Vaxholms stad förslag på hur kommunen kan arbeta med frågorna framöver.

Vill du vara med?

Vaxholms stad söker nu kommuninvånare som vill delta i undersökningen och dela med sig av sina tankar vid ett dialogtillfälle.

Du behöver vara över 18 år för att delta.

Så går det till

Ingen förberedelse krävs.

Omkring sex personer deltar vid varje tillfälle. Under dialogen får deltagarna diskutera ett antal frågor kring synen på politik, förtroende och möjlighet till påverkan i den kommunala politiken.

Vi bjuder in till 3 - 4 tillfällen och du deltar alltså vid ett av dem, antingen fysiskt eller digitalt via Teams. I din intresseanmälan ska du välja på vilket vis du önskar delta.

Undersökningen görs av managementföretaget Ramboll i slutet av april och början av maj.

Här anmäler du ditt intresse

Deltagare kommer slumpvis att väljas ut utifrån olika kategorier för att ge en blandad grupp, till exempel utifrån kön och ålder.

Klicka här för att komma till ett anmälningsformulär Länk till annan webbplats.

Antalet deltagare är begränsat.

Vad händer sedan?

Resultatet sammanställas i en rapport som kommer att användas i kommunens fortsatta förbättringsarbete kring dessa frågor. Rapporten kommer också att finnas tillgänglig för allmänheten.

Kontaktinformation

Om du undrar något är du välkommen att kontakta Vaxholms stads ekonomienhet via e-post. Du kan också ringa Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller Vaxholms stad på tel: 08 - 541 708 00.