Artikeln publicerades 12 juni 2020

Vinterskolskjuts från Karlsudd och Skarpö

Två domar från Kammarrätten ger delvisa bifall till att elever i årskurs 5 på Karlsudd och Skarpö skulle haft rätt till vinterskolskjuts mellan hem och busshållplats.

Vaxholms stad accepterar Kammarrättens domar (2020-03-23 och 2020-05-27).

I Barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för skolskjuts bedöms elever i åk 5 och 6 ha likvärdig trafikmognad. Därför kommer Vaxholms stad att tillämpa vinterskolskjuts med taxi på Karlsudd och Skarpö även för elever i åk 6.

Reglerna gäller under rådande väg- och trafikförhållanden för elever som går i en skola i Vaxholms stad.

För ytterligare frågor kontakta skolskjuts@vaxholm.se.