Artikeln publicerades 14 maj 2021

Vraken i Oxdjupet identifierade

Hösten 2019 gjorde marinarkeologer från museet Vrak undersökningar i Oxdjupet mellan Vaxholm och Värmdö. Man tog då prover från två vrak som nu har kunnat identifieras som Apollo och Maria som båda byggdes år 1648.

Marinarkeologer har länge känt till att det finns vrak i Oxdjupet. Men då sundet är ett militärt skyddsområde så råder dykförbud på platsen. Därför har vraken tidigare inte kunnat undersökas, men hösten 2019 utfärdades ett tillstånd marinarkeologiska undersökningar.

Man valde att undersöka två vrak och arkeologerna kunde på en gång se att skeppen var gjorda av ek och såg ut att vara av 1600-tals modell. De tog 15 träprover från vardera skepp och skickade för datering. På försommaren år 2020 var marinarkeologerna återigen på plats i Oxdjupet för att ta kompletterande prover att analysera.

Dateringarna visade att skeppen var byggda av trä som hade fällts under vintern år 1646/1647. Eken från ena skeppet kom från norra Tyskland, eken från det andra skeppet kom från östra Sverige. Arkeologerna hade under tiden för analyserna letat efter information om 1600-tals skepp i arkiven och gjort skisser för att kunna rekonstruera dem digitalt. När de lagt ihop alla pusselbitar med information kunde de identifiera de två vraken som örlogsfartygen Apollo och Maria. Båda byggdes år 1648, Apollo i Wismar i norra Tyskland och Maria på Skeppsholmen i Stockholm.

Apollo och Maria deltog i flera strider, bland annat slaget i Öresund år 1658. Båda skeppen sänktes avsiktligt i Oxdjupet år 1677. Det var ett sätt att försöka stänga av Oxdjupet så att fiender inte kunde passera genom sundet in till Stockholm. Enligt arkiven finns det fler vrak i Oxdjupet och Vraks marinarkeologer kommer att fortsätta sina undersökningar på platsen under flera år framöver.

Mer information finns på vrakmuseum.se Länk till annan webbplats.

Text: Mikaela Lodén, arkeolog och tillika turism- och näringslivsansvarig, Vaxholms stad.