Artikeln publicerades 9 september 2021

WHO-dag uppmärksammar arbete mot självmord

Den 10 september varje år infaller Suicidpreventiva dagen, instiftad av Världshälsoorganisationen, WHO, för att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord.

Suicid, alltså självmord, är ett folkhälsoproblem i världen som förutom förlust av människoliv leder till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda.

Under Suicidpreventiva dagen anordnas konferenser, ljuständningar och seminarier runt om i världen.

I Stockholm genomför till exempel den ideella organisationen Suicide Zero en stor ljusmanifestation på Mariatorget i Stockholm, där man tänder 1 441 ljus, ett för varje person som tog sitt liv i Sverige under 2020.

Ljuslyktor på en brygga och texter "suisidpreventiva dagen 10/9".