Artikeln publicerades 8 maj 2022

Allmänpolitisk debatt i Vaxholm 16/5

Måndag 16 maj håller kommunfullmäktige allmänpolitisk debatt i Kronängsskolans aula. Välkommen att lyssna på plats eller via webbsändning.

Kommunfullmäktige i Vaxholms stad genomför den 16 maj en politisk debatt. Den allmänpolitiska debatten är ett komplement till fullmäktiges ordinarie sammanträden då dagordningen styrs av de beslutsärenden som tas upp vid respektive sammanträde.

Syftet med kvällen är att ge kommunfullmäktige möjlighet att debattera inför valet i höst utifrån förutbestämda teman. Samtidigt får allmänheten en möjlighet att skapa sig ett bra underlag inför valet.

När: 16 maj klockan 18:30–20:30.

Plats: Kronängsskolans aula

Välkommen att ta del av debatten fysiskt i aulan eller via webbsändning på Vaxholms stads hemsida: Webbsändning från kommunfullmäktige.