Artikeln publicerades 2 april 2020

Åtgärder för att stärka Vaxholms företag, uppdaterad 2/4

Vaxholms lokala företag drabbas hårt av effekterna av coronaviruset. Vaxholms stad har vidtagit en rad åtgärder för att underlätta i det aktuella läget. Nu kommer också underlättande åtgärder från SRMH och från Rolagsvatten.

 Stödåtgärder från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd:

 • Tidsfristen för betalning av kommande prövnings- och tillsynsavgifter inom nämndens verksamhetsområde förlängs till 90 dagar.
 • Kreditering av fakturerade belopp och återbetalning av redan erlagda avgifter i prövningsärenden inom nämndens verksamhetsområde, enligt gällande taxa, ska ske om sökanden återkallar sin ansökan.
 • Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor kommer att skjuta upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioritera verksamhetskritiska prövnings- och tillsynsärenden.

Beslutet gäller för perioden 2020-03-30 till och med 2020-12-31.

Stödårgärder från Roslagsvatten

Avfall och VA-brukningsfakturor:

 • Fakturor som ska betalas 23/3-31/8-2020 får en förlängd betalningstid på 30 dagar då kund kontaktar kundservice.
 • Ytterligare 30 dagars betalningstid kan beviljas. o Kundservice ställer fråga om del av/hälften kan betalas nu och resten om en månad.
 • Ränta utgår ej på den del som betalas senare.

Anläggningsavgifter

 • Fakturor som ska betalas 23/3-31/8-2020 får en förlängd betalningstid på 30 dagar då kund kontaktar nyanslutning/kundservice.
 • Ytterligare 30 dagars betalningstid kan beviljas. o Nyanslutning ställer fråga om del av/hälften kan betalas nu och resten om en månad.
 • Ränta utgår ej på den del som betalas senare.

Avbetalningsplaner

 • 30 dagars anstånd lämnas (+ytterligare 30 dagar kan beviljas) på avbetalningsplanen. Hela avbetalningen förskjuts då.
 • Fråga ställs om del av/hälften kan betalas nu och resten om en månad.
 • En förutsättning är att fastighetsinteckning finns. Om inte så måste en sådan tas ut i fastigheten.
 • Ränta utgår ej på anståndsdelen.
 • Gäller från 27/3- 31/8-20

Beslutet gäller från 2020-03-30 till och med 2020-08-31.

Tidigare beslutade stödåtgärder från Vaxholms stad

 • Möjlighet att få anstånd med, eller uppdelning av, fakturor utställda av Vaxholms stad. Detta är inte en generell åtgärd så ta alltid kontakt med oss för att vi ska kunna bedöma varje enskilt fall.
 • Korta ner betalningstider till Vaxholms stads leverantörer.
 • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
 • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
 • Inriktningen på besöksnäringsarbetet skiftar från en internationell målgrupp till en nationell målgrupp inom ramen för Stockholm Archipelago.
 • Vaxholms stad planerar för olika åtgärder för att förstärka informationen och marknadsföringen av våra lokala besöksmål inför sommarsäsongen, under förutsättning att den nuvarande situationen upphör.
 • Kommunens riktlinjer möjliggör att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan).
 • Möjliggöra större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar, där det är möjligt.
 • Vaxholms stad ska sträva efter att prioritera lokala företag vid inköp av varor och tjänster och vid bokning av kurser och konferenser.

Vi behöver alla hjälpas åt!

Vaxholms stad är öppen för ytterligare insatser och kommer att fortsätta dialogen med det lokala näringslivet. Tveka inte att kontakta kommunen i enskilda fall för att hitta en individuell lösning.

Vi tar även tacksamt emot tankar och idéer från dig som företagare på vad vi som kommun ytterligare kan göra för dig i den här situationen.

Ta gärna kontakt med Vaxholms stads näringslivssamordnade Mikaéla Lodén, naringsliv@vaxholm.se.