Artikeln publicerades 7 december 2017

Beslut om mål och budget i kommunfullmäktige

På kommunfullmäktige 13 november antogs majoritetens förslag om mål och budget för 2018-2020.

Kommunfullmäktige ska varje år i november fastställa mål och budget för de kommande tre åren. I mål och budget bestäms verksamheternas mål, hur resurser ska fördelas, taxor och avgifter samt kommunens skattesats.

Vaxholms stad har en god ekonomi och till 2018 förstärks verksamheterna med cirka 18 miljoner kronor jämfört 2017. Mer än hälften av de utökade medlen går till satsningar inom förskola och skola. Skattesatsen för 2018 är oförändrad och ligger därmed kvar på 19,78 procent.

Satsningar under 2018

Under det kommande året kommer Vaxholms stad ha fortsatt fokus på ökad digitalisering i verksamheterna. Det innebär bland annat ett utökat antal e-tjänster, vilket kommer att ge stadens invånare ökad tillgänglighet och service. Det innebär också fortsatta satsningar på digitala verktyg inom förskola och skola för att stödja lärandet.

Arbetet med teambaserad bemanning inom hemtjänsten, som inleddes under 2017, fortsätter under nästa år. Det nya arbetssättet syftar till att minska personalomsättningen för brukarna med ökad trygghet och högre personkännedom som följd.

Fortsatta satsningar kommer även göras inom hållbar utveckling, med utgångspunkt i Vaxholms stads lokala miljöprogram samt strategin för social hållbarhet. Exempel på insatser är fortsatt samverkan med polis inom trygghetsfrämjande arbete, restaurering av Eriksömaren samt hållbara måltider i förskola och skola genom ökade inköp av ekologisk mat och minskat matsvinn.