Artikeln publicerades 24 maj 2019

Boende- och nyttoparkeringstillstånden byts ut

Från och med 1 juni 2019 gäller nya tillstånd för boende- och nyttoparkering i Vaxholms stad.

Du som har ett parkeringstillstånd som är giltigt efter 1 juni ska ha fått det nya tillståndet på posten. Observera att ditt gamla tillstånd inte kommer att vara giltigt, utan det är det nya tillståndet som ska läggas i framrutan på bilen. Du riskerar att få böter om det gamla tillståndet används efter 1 juni.

Anledningen till bytet är att effektivisera administrationen av parkeringstillstånden. De nya tillstånden har också ett ökat skydd mot kopiering.

Bytet gäller enbart boende- och nyttoparkering och inte övriga typer av parkeringstillstånd.

För mer information, vänligen kontakta:

Tekniska enheten i Vaxholms stad

E-post: tekniska@vaxholm.se