Artikeln publicerades 3 oktober 2022

Välkommen på gratis IT-handledning

Under vecka 41 anordnar Vaxholms stad gratis IT-handledning på flera olika platser i Vaxholm. Vaxholmarna bjuds också in till medborgardialog kring kommunens digitala tjänster 11 oktober i kommunhuset.

Aktiviteterna är en del i e-medborgarveckan som är en nationell kampanj i syfte att främja användandet av e-tjänster och öka svenskarnas digitala delaktighet.

Öppet hus för allmänheten

Alla som vill lära sig mer om digital teknik och bli mer självständig i att använda internet är välkomna. Det kommer att finnas surfplattor att låna på plats för den som inte har med egen telefon eller surfplatta.

  • 10/10 kl. 13–15, Kommunhuset
  • 11/10 kl. 15–16.30, Rindö skolas matsal
  • 12/10 kl. 15–16.30, Resarö skolas matsal
  • 13/10 kl. 17–19, Träffpunkt Kanonen

Medborgardialog 11/10

Under e-medborgarveckan bjuder Vaxholms stad också in till medborgardialog i kommunhuset. Syftet är att få in synpunkter på vilka kommunala e-tjänster eller annat digitalt stöd som behövs och att samtidigt få del av invånares idéer kring hur framtidens "digitala Vaxholm” kan se ut och hur vi når dit.

Varmt välkommen till kommunhuset tisdag 11 oktober klockan 17.30–19.00. Ingen föranmälan krävs.

Digitala kurser på biblioteket

På Vaxholms stadsbibliotek kan du få tips på självinstruerande kurser online och annan litteratur på ämnet. I bibliotekets studierum finns datorer att använda. Under hela veckan kan du också vända dig till biblioteket för att boka en personlig introduktion för digital hjälp.