Artikeln publicerades 16 december 2020

Fritidsledare nattvandrar i Vaxholm

Nu när fritidsgården på Storstugan är stängd för att minska smittspridningen har fritidsledarna ställt om och arbetar istället utomhus runt om i Vaxholm vissa kvällar. Meningen är skapa trygghet och att finnas för ungdomarna där de är.

En av åtgärderna som Vaxholms stad vidtagit för att minska smittspridningen är att stänga fritidsgården Storstugan, fram till 31 januari, med möjlighet till förlängning.

För att ändå kunna vara ett stöd för Vaxholms ungdomar arbetar fritidsledarna just nu istället utomhus vissa kvällar.

– Vi är ute för att skapa trygghet, finnas där om någon vill prata eller hitta på något, säger ungdomssamordnaren Lisa Nyberg. Vi rör oss runtomkring i Vaxholm och befinner oss där ungdomar är, men det går också bra att kontakta oss och mötas.

Fritidsledarena kan kontaktas på telefon: 073–259 82 64. Du når dem också på Instagram @vaxholmsfritidsgard eller Snapchat @handerivaxholm.

Planerade dagar för fritidsledarnas fältarbete är: 18, 28, 29 december och 5, 8 januari (det kan bli fler datum).

Tid: cirka 18.00–23.00.

Verksamheten följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Fler nattvandrare välkomna

Det är alltid positivt att vuxna är ute och träffar ungdomarna i Vaxholm. Ju fler vuxna som är ute desto tryggare för Vaxholms ungdomar.

Vill du nattvandra? Kontakta ungdomsstödet, ungdomsstodet@vaxholm.se för mer information och anmälan.

Två nattvandrare med märkta jackor vandrar i Vaxholm på kvällen