Artikeln publicerades 15 januari 2020

Hembygdsgården: åtgärder utreds

Vaxholms stad är fastighetsägare til hembygdsgården som fick kraftiga skador i samband med en sprängning i oktober 2019. En dialog pågår sedan dess med kommunens och hyresgästernas försäkringsbolag, liksom arbete med att utreda fastighetens skick. Vad som orsakade explosionen utreds av polisen.

Explosionen i hembygdsgården i oktober skadade hela byggnaden svårt. Särskilt drabbades köket i cafédelen där explosionen ägde rum. Arbetet med fastigheten hanteras av Vaxholms stads fastighetsenhet som fortfarande håller hembygdsgården avspärrad.

Byggnaden är nu tömd invändigt och det pågår undersökningar av byggnadsmaterial och ritningar för att komma fram till vilka åtgärder som behövs och hur det ska göras. Ett väderskyddande tält har satts upp över byggnaden. Inomhus har taket behövt stöttas upp och skorstenen ska undersökas för att utreda eventuell rasrisk. Flera delar av byggnaden skadades och väggar flyttades i samband med explosionen.

Andra krav för äldre byggnader

Fastighetsenheten arbetar tillsammans med bland annat timmerman, bygglovsantikvarie och byggfirma för att undersöka konstruktion, material och skador. Golvet har bland annat bilats upp en bit för att undersökas.

–Det är mycket som behöver undersökas innan vi kan avgöra vad som ska göras, och hur det bäst görs, säger Raul Koger på Vaxholms stads fastighetsenhet. Kraven på renovering är annorlunda när det handlar om en äldre fastighet.

Tre försäkringsbolag samarbetar för att reda ut ansvaret för fastigheten; dels kommunens försäkringsbolag och dels de båda hyresgästernas. Vaxholms stad har haft flera möten med försäkringsbolaget och nästa avstämning sker under vecka 4.

Beslut om renovering tas av nämnden

När ett, eller troligen flera olika, förslag till renovering med kostnadsförslag tagits fram kommer det att hanteras i nämnden för teknik, fritid och kultur för beslut om renovering. Därefter kan en tidsplan tas fram.

Bedömningen är att byggnaden inte kommer att hinna färdigställas i tid för att det ska kunna bli någon caféverksamhet i hembygdsgården sommaren 2020.

Mer information

Så snart vi vet mer om nästa steg för hembygdsgården kan du läsa om det här på stadens webbplats. Har du andra frågor om fastigheten är du välkommen att kontakta:

Vaxholms stads fastighetsenhet

E-post: fastighet@vaxholm.se

Om du undrar något om explosionen så vänder du dig till polisen.