Artikeln publicerades 17 februari 2015

Höjd vatten- och avloppstaxa i Vaxholm

För att fortsatt kunna säkerställa kvaliteteten på levererat dricksvatten och avloppsvatten kommer brukningstaxan för vatten och avlopp att höjas med 25% från och med 1 april 2015.

-Vi förstår att höjningen kommer att påverka hushållens kostnader, men med den förhöjda taxan kommer vi att kunna genomföra nödvändiga och planerade utbyggnader och underhåll av Vaxholms VA-anläggningar. Arbetet kommer att innebära förbättringar för många kunder och förebygga framtida problem, säger Mikael Medelberg, VD på Roslagsvatten.

För ett enfamiljshus, ett så kallat typhus A, innebär den nya taxan en ökning med ca 150 kr/mån. För en standardlägenhet, ett så kallat typhus B, innebär den nya taxan en ökning med 100 kr/mån.

-Vaxholms kommun har ett ansvar och en skyldighet att värna kommunens många vattenområden, där flera klassas som mycket känsliga. Det gör vi bäst genom att bygga ut kommunalt VA. Samtidigt är det viktigt att vi underhåller de ledningar och reningsverk som redan finns. Med den här höjningen räknar vi med att komma in i ett mer normalt avgiftsläge, säger Lars Lindgren, kommunstyrelsens ordförande i Vaxholm stad.

Om du har ytterligare frågor gällande den nya taxan är du välkommen att kontakta oss: