Artikeln publicerades 31 maj 2019

Hur vill du se Vaxholm utvecklas? Välkommen till dialogmöte 10 juni

Var med och beskriv hur du vill att Vaxholm ska utvecklas. Dina åsikter kommer att ligga till grund för arbetet med Vaxholms stads nya översiktsplan Vaxholm 2040 och en hållbarhetsstrategi för kommunens verksamheter.

Du har väl inte missat att du kan dela med dig av hur du upplever Vaxholm i dag och hur du vill att Vaxholm ska fortsätta utvecklas fram till år 2040. Många har redan hunnit delta i den webbenkät som finns här på vår webbplats och 10 juni bjuder vi in till dialogmötet Open Space i Kronängsskolan. Mötet genomförs som en workshop, där vi tillsammans skapar agendan kring de frågor som deltagarna har mest engagemang och intresse för.

Så ta chansen att tycka till! Webbenkäten och mer information om dialogmötet 10 juni och hur du anmäler dig, hittar du under fliken Vaxholm 2040.

Uppdatering: Webbsidan Vaxholm 2040 är inte längre aktuell.

För mer information eller frågor om dialogmötet, vänligen kontakta:
Madeleine Larsson, hållbarhetschef, telefon 08-522 426 42, alternativt e-post madeleine.larsson@vaxholm.se