Artikeln publicerades 18 december 2015

Hyresrätter och skola ska byggas på Rindö

Ett 50-tal hyresrätter och en ny större skola ska byggas på Rindö. Det är delar i det avtalspaket som fastighetsförvaltaren Vasallen AB och Vaxholms stad har kommit överens om.

Kommunen tar över en stor tomt (30 800 kvm) mitt emot nuvarande Rindö skola, norr om Rindövägen, med sikte på att ha en ny skola klar till i augusti 2019. Behov finns eftersom Rindö växer starkt just nu.

Vasallen i sin tur får ta över kommunal mark, där nuvarande skolan ligger. Man har planer på att bygga ett 50-tal nya hyresrätter inom Rindö hamnområdet.

Det överenskomna antalet bostäder i det befintliga ramavtalet för Rindö hamn höjs samtidigt från 450 till cirka 525 bostäder. Avsikten är att byggandet av hyresrätterna ska vara påbörjat inom två år. Om inte det sker kan kommunen ta ett område i anspråk för byggande strax väster om skoltomten, omedelbart norr om Rindövägen.

Till avtalet ingår också att kommunen tar över idrottshallen från Vasallen. Den lär tas allt flitigare i bruk med tanke på de växande årskullarna på Rindö.