Artikeln publicerades 5 maj 2021

Längre handläggning för bygglov

Just nu är trycket på bygglovsenheten högre än vanligt vilket leder till förlängda handläggningstider.

Bygglovsenheten har fått många ansökningar nu under våren. Det leder just nu till längre handläggningstider än vanligt.

Du kan underlätta hanteringen av ditt ärende genom att se till att lämna in alla handlingar (ritningar, kontrollplan, teknisk beskrivning med mera) som behövs. Se noga till att alla handlingar är korrekta så att din ansökan blir fullständig.

En fullständig ansökan underlättar hanteringen av ditt ärende och kortar ner handläggningstiden.

Läs mer och ta del av exempelritningar, checklistor och annan information under Bygga nytt, ändra eller riva.

Alla ansökningar hanteras i den turordning de kommit in. Vi hanterar alla ärenden så snabbt som det är möjligt för oss.

Tack för din förståelse!