Artikeln publicerades 14 april 2021

Rabatt för pollinatörer i Framnäsparken

Tekniska enheten påbörjar under vecka 16 arbetet med nya blommande planteringar i Framnäsparken.

gul fetknopp och bi

Gul fetknopp i ett stenparti.

Tekniska skapar nu en fin och trevlig park i Framnäsparken.

Parken är för dig som läser detta och för insekten som just surrade förbi.

Meningen är att hjälpa pollinatörer samt gynna specifika arter och det allmänna djurlivet. Dagens gräsplan ska göras om till ängsmark och rabatter planteras med växter som är bra för fjärilar, bin och andra insekter.

Arbetet påbörjas under vecka 16 och pågår i cirka 5 veckor.

Eventuella frågor besvaras av tekniska enheten, e-post tekniska@vaxholm.se.

blåklocka

Ängsmark med blåklockor.