Artikeln publicerades 3 april 2019

Saknade överklaganden i domen från mark- och miljödomstolen

3 april meddelade mark- och miljödomstolen sin dom när det gäller de överklaganden som gjorts av detaljplanen för Norrberget. Vaxholms stad har nu blivit uppmärksammad på att det i domen saknas överklaganden som inte har prövats av domstolen.

Överklagandena är registrerade av Vaxholms stad och finns med i sammanställningen med överklaganden hos mark- och miljödomstolen, men själva handlingarna har inte funnits med i det material som prövats av domstolen.

Vaxholms stad bevakar nu hur ärendet hanteras vidare och informerar här på stadens webbplats när vi vet mer.

För mer information, vänligen kontakta:
Kristina Henschen, planchef Vaxholms stad

Telefon: 08-541 708 48

E-post: kristina.henschen@vaxholm.se