Artikeln publicerades 1 juli 2020

Strålande resultat för Kronängsskolans årskurs 9

Eleverna i Kronängsskolan årskurs 9 har presterat på topp, trots de utmaningar som våren med covid-19 medfört. Meritvärdet slår rekord för årskurs 9 med ett genomsnitt på 271 poäng.

Nedanför Kronängsskolans utomhustrappa med skulptur av barn bredvid.

Den första kullen elever som gått i Kronängsskolan alla tre åren, från årskurs 7 till 9, hade avslutning i juni. Och de gick ut med flaggan i topp. De har varit rekordmånga; 183 elever. Meritvärdet landade på 271 poäng i genomsnitt, vilket är en ökning med 14 poäng mot förra årets 257.

98 procent av eleverna är behöriga att söka till gymnasiet. De allra flesta har också klarat måluppfyllelsen, det vill säga har betyget godkänt eller högre (94,5 procent).

-Jag är stolt och glad över elevernas och lärarnas engagemang och kunskap, som så tydligt märks i de fina kunskapsresultaten, säger Åsa Häger, rektor för Kronängsskolan. Sedan vi flyttade in på Kronängsskolan för tre år sedan har vi medvetet satsat på att öka kvaliteten i undervisningen, samtidigt som vi utvecklat arbetet med att ge stöd till elever. Årets nior har haft heltidsmentorer i årskurs 8 och 9, vilket varit en satsning som vi ser gett resultat.

Flera delar som bidrar till kunskapsresultaten

Exempel på delar som bidragit till elevernas kunskapsresa är förbättrad studiemiljö i klassrummen, god tillgång till grupprum och studiestöd, en IT-pedagog för stöd till elever och personal samt lovskola för elever i årskurs 8 och 9. Kronängsskolan har även ett elevhälsoteam som kan erbjuda stöd på många olika sätt, liksom stöd av speciallärare för varje årskurs. För årskurs 8 och 9 har Kronängsskolan utökad tid i idrott och hälsa.

Sambedömning av elevers kunskaper

För att säkra likvärdig bedömning av betyg har skolan utvecklat sambedömning där flera lärare bedömer elevernas kunskaper tillsammans. Sambedömningar görs också i samverkan med de fyra f-6-skolorna i kommunen.

-Personalen och eleverna har gjort ett fantastiskt jobb under denna speciella ”coronavår”. Vår digitala kompetens har kommit väl till användning och vi har utvecklats. Vi har också kunnat ge eleverna möjligheter att fokusera extra på de ämnen som behövs för att komma i kapp, få stöd, eller få extra utmaningar, säger Åsa Häger.

Mer information

För mer information är du välkommen att kontakta utbildningsförvaltningen, Christina Björkenvall, verksamhetsutvecklare.

  • Kontakta utbildningsförvaltningen via växeln på tel: 08 - 541 708 00.
Kronängsskolan och skolgården

Fotograf: Jan C Ljunggren