Artikeln publicerades 4 februari 2019

Telefonlinje ska minska våldet i nära relationer

Den 4 februari lanseras Välj att sluta. Det är en telefonlinje som vänder sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld mot en person som de har en nära relation med. Telefonlinjen är den första av sitt slag i Sverige och förhoppningen är att verksamheten ska förebygga våld i nära relationer.

Länsstyrelsen i Stockholms län har fått i uppdrag från regeringen att starta upp en telefonlinje dit personer som utövar våld eller riskerar att utöva våld i en nära relation kan vända sig för att få hjälp.

I dag fokuserar mycket av arbetet främst på att ta hand om de personer som har blivit utsatta för våld. Men för att åstadkomma en långsiktig förändring krävs det att de personer som utövar våldet slutar.

Med telefonlinjen kan personer som utövar våld fångas upp, få stöd och motivation till att söka hjälp. Det finns redan goda resultat från den här typen av tjänster utomlands och förhoppningen är att det kommer att ge likande resultat också i Sverige.

De kommande två åren (2019-2020) kommer telefonlinjen drivas som pilotprojekt i Stockholms län och Skånes län. Genom att utveckla och följa upp resultatet bidrar pilotprojektet till att underbygga ett beslut om huruvida telefonlinjen bör skalas upp till nationell nivå efter 2020.

Nu hoppas Länsstyrelserna att de personer som i sitt yrke har kontakt med potentiella våldsutövare ska få nytta av verksamheten genom att hänvisa vidare till telefonlinjen.

Välj att sluta-linjen har numret 020-555 666 och bemannas av personal med stor vana av att prata med personer som har en våldsproblematik. Alla som ringer är anonyma och alla kommer att bemötas med respekt.

Mer information hittar du på webbplatsen Välj att sluta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.