Artikeln publicerades 19 oktober 2017

Vasallen lämnar över stafettpinnen i Rindö hamn

Nu är det klart att Vasallen säljer stora delar av sitt bestånd av byggrätter, förvaltningsfastigheter och råmark på Rindö till AB Tornstaden och Öckerö Maritime Center.

Det statliga fastighetsbolaget Vasallen, som drivit utvecklingen av den nya skärgårdsstadsdelen Rindö hamn sedan 2005, lämnar över den fortsatta områdesutvecklingen till AB Tornstaden och Öckerö Maritime Center. De nya ägarna kommer att tillträda successivt under 2018 och 2019 och Vasallen kommer att vara kvar i området fram till dess att deras åtaganden är slutförda.

-Vasallens uppdrag från staten är att ställa om tidigare försvarsanläggningar till civila stadsdelar. När nu stadsdelen Rindö hamn börjar ta form och den kommande bostadsutvecklingen består av främst nyproducerade bostäder, är det naturligt för oss att stegvis lämna över stafettpinnen. Tornstadens kompetens och stabilitet inom bostadsutveckling, och inte minst hyresrätter, kommer tillsammans med Öckerö Maritime Centers förståelse för hamndrift och marin verksamhet att passa perfekt för den fortsatta utvecklingen av området, säger Fredrik Brehmer, vice vd Vasallen.

- Vasallen och Vaxholms stad har haft ett väldigt gott samarbete under de tolv år som bolaget har varit med och drivit utvecklingen i Rindö hamn och det känns tryggt att de kommer att vara kvar en längre tid i området för att slutföra deras åtaganden. Vi ser också fram emot att inleda ett samarbete med de nya ägarna, AB Tornstaden och Öckerö Maritime Center, för att på bästa sätt fortsätta att utveckla en plats där både boende och företagare trivs, säger Susanne Edén, stadsbyggnadschef Vaxholms stad.

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Edén, stadsbyggnadschef Vaxholms stad

E-post: susanne.eden@vaxholm.se