Parkering

I Vaxholms stad är det tekniska enheten som ansvarar för parkering på kommunala gator, vägar och allmänna platser, så kallad gatumark.

När du ska parkera kan du välja att parkera på gatumark eller tomtmark.

När du parkerar på gatumark parkerar du oftast längs kommunens gator.

När du parkerar på tomtmark parkerar du till exempel på fastighetsägares mark, vilket kräver dennes tillstånd, eller någon form av parkeringsanläggning.

Parkeringskartan

Information om var det är tillåtet att parkera och hur länge, finns i Vaxholms stads parkeringskarta Länk till annan webbplats..

Under vinterhalvåret skyltas en del parkeringar om till att vara under längre tid, till exempel blir en del 4-timmars parkeringar på sommaren 12-timmars parkeringar på vintern.

Betalningsalternativ i Vaxholms stad

I Vaxholms stad går det att betala i p-automat eller med någon av de betaltjänster som staden har kontrakterade. Läs mer på sidan Betalningsalternativ.

Parkeringsregler

Parkering regleras i LTF, lokal trafikföreskrift, som publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling hos Transportstyrelsen.

  • Du får parkera enligt allmänna regler i trafikförordningen och enligt vägmärken.
  • Inom ett område som omfattas av detaljplan, får du parkera och stanna på gator och allmänna parkeringsplatser, förutsatt att det inte finns vägmärken som visar något annat.
  • Utanför ett område som omfattas av detaljplan och där marken ägs av det allmänna, får du bara parkera i anslutning till en väg och längsta parkeringstid är 24 timmar.

I övrigt när det gäller parkering och avgifter gäller skyltar och anvisningar på respektive plats.

Anökningsblanketter och e-tjänster