Parkering

I Vaxholms stad är det tekniska enheten som ansvarar för parkering på kommunala gator, vägar och allmänna platser - så kallad gatumark.

När du ska parkera kan du välja att parkera på gatumark eller tomtmark.

När du parkerar på gatumark parkerar du oftast längs kommunens gator.

När du parkerar på tomtmark parkerar du till exempel på fastighetsägares mark, vilket kräver dennes tillstånd eller någon form av parkeringsanläggning.

Parkeringskartan

Information om var det är tillåtet att parkera och hur länge, finns i Vaxholms stads parkeringskarta Länk till annan webbplats..

Som alternativ till Vaxholmskartan, som i nuläget är anpassad till att användas på större skärm, kan man använda Parksters, EasyPark eller Flowbirds app. I apparna kan du även få information om avgift för respektive parkeringsområde. Du kan också betala för parkeringen direkt i dessa appar.

Du hittar mer information om de olika apparna på företagens webbplatser, se nedan länkar:

Sommarparkering 2024

Inför sommaren 2024 har Vaxholms stad tagit fram en uppdaterad parkeringskarta för besökare som kommer med bil.

Här kan du ladda ner parkeringskartan för 2024. Pdf, 1.2 MB.

Betalningsalternativ i Vaxholms stad

I Vaxholms stad går det att betala i p-automat eller med någon av de betaltjänster som staden har kontrakterade. Läs mer på sidan Betalningsalternativ.

Parkeringsregler

Parkering regleras i LTF, lokal trafikföreskrift, som publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling hos Transportstyrelsen.

  • Du får parkera enligt allmänna regler i trafikförordningen och enligt vägmärken.
  • Inom ett område som omfattas av detaljplan, får du parkera och stanna på gator och allmänna parkeringsplatser, förutsatt att det inte finns vägmärken som visar något annat.
  • Utanför ett område som omfattas av detaljplan och där marken ägs av det allmänna, får du bara parkera i anslutning till en väg och längsta parkeringstid är 24 timmar.

I övrigt när det gäller parkering och avgifter gäller skyltar och anvisningar på respektive plats.

Parkeringsbevakning

På Vaxholm stads gator är det Avarn Security som hanterar parkeringsbevakningen.

Avarns Securitys kundtjänst hjälper dig om du har frågor eller problem kopplat till parkering. Dit kan du vända dig gällande allt som rör parkering. Exempelvis frågor om avgifter, skyltning på gator, problem med automater, zonkoder eller liknande.

Kontaktinformation Avarn Security

Öppettider kundtjänst: 08.00 - 17.00 helgfria vardagar
Telefonnummer: 08-556 558 10
Epost: kundcenter.parkering@avarnsecurity.com

Anökningsblanketter och e-tjänster