Nyttoparkeringstillstånd

I Vaxholms stads stadskärna finns det möjlighet att parkera med nyttoparkeringstillstånd för företagare och övriga näringsidkare.

Ansökan av nyttoparkeringstillstånd

Vaxholms stad har upphandlat ett digitalt system för nyttoparkeringstillstånd via företaget ePARK.

Beställningen av parkeringstillstånd sker via ePARKs e-tjänst som du slussas vidare till från vår e-tjänstplattform. Länk till annan webbplats.

Observera att beställningen automatiskt kopplas till den person och personnummer som loggar in via e-legitimation. Vill du ha ett konto kopplat till ett organisationsnummer i stället behöver du skapa ett konto via ePARKs kundtjänst. Du når dem via telefon: 031-390 03 95, alternativt via e-post: support@epark.se

De nya nyttoparkeringstillstånden är digitala. Tidigare utfärdade tillstånd i pappersformat är fortsatt giltiga för betald period och behöver inte bytas ut.

Vid specifika utfärdanden av tillstånd kan handläggningstiden ta cirka tre arbetsveckor.

Kriterier

Företag med serviceutrustade fordon alternativt sjuk- eller socialvårdande verksamhet

Företag som utövar verksamhet inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och Drottninggatan, samt på öar utan fast förbindelse, är berättigade att ansöka om nyttoparkeringstillstånd förutsatt att de har serviceutrustade fordon, förvaring av tyngre verktyg eller fordon som används av person för sjuk- eller socialvårdande verksamhet.

Övriga näringsidkare

Övriga näringsidkare, inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och Drottninggatan, samt på öar utan fast förbindelse, är berättigade till max 2 tillstånd per adresspunkt där verksamheten bedrivs. Förutsatt att man har behov av att hantera leveranser och/eller sophantering i egen regi.

Kostnad

Samtliga tillstånd skall bekostas enligt gällande taxa. Även den kommunala förvaltningen skall erlägga taxa.

4.2 Parkering, inklusive moms
Nyttoparkeringstillstånd

Period

Pris

Helår

5 000 kronor

1 maj - 30 augusti

800 kronor per månad

1 september - 30 april

300 kronor per månad

Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa.
Ej uthämtat eller förlorat tillstånd debiteras med en administrationsavgift på 600 kronor plus eventuell postförskottskostnad. Återstående tid på förlorat tillstånd tillgodoräknas.

Giltiga parkeringar för nyttoparkeringstillstånd

Tidsbegränsning: max 12 timmar, ingen avgift erläggs.

2 timmars parkering:

Det är tillåtet att parkera med nyttoparkeringstillstånd på kommunens allmänna parkeringsplatser där 2 timmars parkering är gällande.

Tidsbegränsning: max 2 timmar, ingen avgift erläggs.

4 timmars parkering eller längre:

Det är tillåtet att parkera med nyttoparkeringstillstånd på kommunens allmänna parkeringsplatser där 4 timmars parkering är gällande.

Tidsbegränsning: max 12 timmar, ingen avgift erläggs.

Parkeringskarta

Vaxholms stads parkeringskarta Länk till annan webbplats.

Mer information

För att läsa mer om gällande avgifter för parkeringstillstånd i Vaxholms stad, läs Vaxholms stads taxor och avgifter antagna av kommunfullmäktige under avsnitt
4.2 Parkering i taxadokumentet.

Vaxholms stads avgifter och taxor