Nyttoparkeringstillstånd

I Vaxholms stads stadskärna finns det möjlighet att parkera med nyttoparkeringstillstånd för företagare och övriga näringsidkare.

Ansökan sker via Vaxholms stads e-tjänst Ansökan om nyttoparkeringstillståndlänk till annan webbplats.

Normal handläggningstid för utfärdande av tillstånd är cirka tre veckor.

Ansökan av företag

Företag som utövar verksamhet inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och Drottninggatan, samt på öar utan fast förbindelse, är berättigade att ansöka om nyttoparkeringstillstånd förutsatt att de har seviceutrustade fordon, förvaring av tyngre verktyg eller fordon som används av person för sjuk- eller socialvårdande verksamhet.

Ansökan av övriga näringsidkare

Övriga näringsidkare, inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och Drottninggatan, samt på öar utan fast förbindelse, är berättigade till max 1 tillstånd per adresspunkt där verksamheten bedrivs. Förutsatt att man har behov av att hantera leveranser och/eller sophantering i egen regi.

Avgift enligt kommunfullmäktige fastställd taxa.

Samtliga tillstånd skall bekostas enligt gällande taxa. Även inom den kommunala förvaltningen skall taxan erläggas.

Priser för nyttoparkeringstillstånd

  • Helår: 2 300 kr
  • 1 maj - 31 augusti: 400 kr per månad
  • 1 september - 30 april: 200 kr per månad

Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa.

Ej uthämtat tillstånd debiteras med en administrationsavgift av 400kr plus eventuell postförskottskostnad.

Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift av 400kr, återstående tid på förlorat tillstånd tillgodoräknas.

Giltiga parkeringar för nyttoparkeringstillstånd

Tillståndet ger möjlighet att parkera upp till 72 timmar på 4 timmars-parkeringar eller längre. Dessutom medger tillståndet parkering på 2 timmarsparkering, dock inte längre än 2 timmar.

2 timmars parkering:

Det är tillåtet att parkera med nyttoparkeringstillstånd på kommunens allmänna parkeringsplatser där 2 timmars parkering är gällande. Tidsbegränsning styr parkeringens längd, ingen avgift erläggs.

4 timmars parkering eller längre:

Det är tillåtet att parkera med nyttoparkeringstillstånd på kommunens allmänna parkeringsplatser där 4 timmars parkering är gällande. Tidsbegränsning: max 72 timmar, ingen avgift erläggs.

Parkeringskarta

Vaxholms stads parkeringskartalänk till annan webbplats