Nyttoparkeringstillstånd

I Vaxholms stads stadskärna finns det möjlighet att parkera med nyttoparkeringstillstånd för företagare och övriga näringsidkare.

Ansökan av nyttoparkeringstillstånd

Ansökan av nyttoparkeringstillstånd sker via Vaxholms stads e-tjänst

Normal handläggningstid för utfärdande av tillstånd är cirka tre arbetsveckor.

Kriterier

Företag med serviceutrustade fordon alternativt sjuk- eller socialvårdande verksamhet

Företag som utövar verksamhet inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och Drottninggatan, samt på öar utan fast förbindelse, är berättigade att ansöka om nyttoparkeringstillstånd förutsatt att de har serviceutrustade fordon, förvaring av tyngre verktyg eller fordon som används av person för sjuk- eller socialvårdande verksamhet.

Övriga näringsidkare

Övriga näringsidkare, inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och Drottninggatan, samt på öar utan fast förbindelse, är berättigade till max 2 tillstånd per adresspunkt där verksamheten bedrivs. Förutsatt att man har behov av att hantera leveranser och/eller sophantering i egen regi.

Kostnad

Samtliga tillstånd skall bekostas enligt gällande taxa. Även den kommunala förvaltningen skall erlägga taxa.

4.1 Parkering, inklusive moms
Nyttoparkeringstillstånd

Period

Pris

Helår

4 000 kronor

1 maj - 30 augusti

   700 kronor per månad

1 september - 30 april

   200 kronor per månad

Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa.
Ej uthämtat eller förlorat tillstånd debiteras med en administrationsavgift på 600 kronor plus eventuell postförskottskostnad. Återstående tid på förlorat tillstånd tillgodoräknas.

Giltiga parkeringar för nyttoparkeringstillstånd

Tidsbegränsning: max 12 timmar, ingen avgift erläggs.

2 timmars parkering:

Det är tillåtet att parkera med nyttoparkeringstillstånd på kommunens allmänna parkeringsplatser där 2 timmars parkering är gällande.

Tidsbegränsning: max 2 timmar, ingen avgift erläggs.

4 timmars parkering eller längre:

Det är tillåtet att parkera med nyttoparkeringstillstånd på kommunens allmänna parkeringsplatser där 4 timmars parkering är gällande.

Tidsbegränsning: max 12 timmar, ingen avgift erläggs.

Parkeringskarta

Vaxholms stads parkeringskarta Länk till annan webbplats.

Mer information

För att läsa mer om gällande avgifter för parkeringstillstånd i Vaxholms stad, läs Vaxholms stads taxor och avgifter antagna av kommunfullmäktige under avsnitt
4.1 Parkering i taxadokumentet.

Vaxholms stads avgifter och taxor