Taxor och avgifter

Vaxholms stads parkeringsavgifter antas och fastställs av kommunfullmäktige.

Parkeringsavgifter på offentlig plats och tomtmark på Vaxön följer de antagna taxor och avgifter som är fastställda av kommunfullmäktige för år 2023.

4.1 Parkering, inklusive moms
Parkeringsavgifter på offentlig plats och tomtmark på Vaxön
Område                           

Period     

Tillåten tid att parkera                   

Avgift                          

Centrala delar av Vaxön

1/5 - 31/8

2 timmar

4 timmar

31 kr/timme

Söderhamnen,
utanför Waxholms hotell

Året runt

2 timmar

31 kr/timme

Kronängsskolan,
halva parkeringen

1/9 - 30/4

måndag - fredag
kl. 18.00 - 07.00

helger, hela dygnet

Avgiftsfritt

Kronängsskolan,
halva parkeringen

1/5 - 31/8

5 dygn

21 kr/ timme
317 kr/dygn

Roddaregatan /

Hamngatan 52

Året runt

5 dygn

31 kr/timme

529 kr/dygn

Floravägen,

Myrholmen

1/6 - 31/8

30 dygn

105 kr/dygn

de första 10 dygnen,

därefter avgiftsfritt

4.1 Parkering, inklusive moms
Drivmedelsladdning eltaxa

Område

Period

Tillåten tid att

ladda

Avgift

Västerhamnsplan /

Eriksövägen 27

(parkeringsyta

bakom kommunhuset)

Året runt

4 timmar

(under pågående

laddning)

26 kr/timme

Mer information

För att läsa mer om de gällande parkeringsavgifter som finns i Vaxholms stad, läs Vaxholms stads taxor och avgifter antagna av kommunfullmäktige under avsnitt
4.1 Parkering i taxadokumentet.

Vaxholms stads avgifter och taxor