Taxor och avgifter

Vaxholms stads parkeringsavgifter antas och fastställs av kommunfullmäktige.

Parkeringsavgifter på offentlig plats och tomtmark på Vaxön följer de antagna taxor och avgifter som är fastställda av kommunfullmäktige för år 2024.

Parkeringsavgifter på offentlig plats och tomtmark på Vaxön (inklusive moms)

Zon kod

Parkering på offentlig plats och tomtmark på Vaxön

Taxa A

1595

2 timmar:

 • Hamngatan, öster om korsningen Kungsgatan / Trädgårdsgatan
 • Rådhusgatan
 • Repslagaregatan
 • Rådhustorget
 • Torggatan, östra delen
 • Söderhamnsplan, parkeringsyta
 • Parkgatan, parkeringsyta intill Officersparken

1 maj - 31 augusti

 

40 kr/h

8 - 18 vardagar
8 - 15 helger

1596

4 timmar:

 • Kapellgatan
 • Fiskaregatan
 • Cronhamnsplan
 • Strandgatan, norra delen
 • Lägergatan
 • Lägergatan, parkeringsyta öster om Lägergatan
 • Rosenbergsgatan, parkeringsyta väster om Rosenbergsgatan
 • Hamngatan, parkeringsyta väster om Vaxholms biograf

1 maj - 31 augusti

 

40 kr/h

8 - 18 vardagar
8 - 15 helger

1606

Höst, vinter, vår (kväll och helg):

 • Halva Kronängsskolans parkeringsområde

1 september - 30 april

 

Avgiftsfritt

Parkeringsförbud tisdagar 00 - 08

1606

Sommar, 5 dygn:

 • Halva Kronängsskolans parkeringsområde

1 maj - 31 augusti

 

25 kr/h
350 kr/dygn

1598

30 dygn:

 • Floravägen, parkeringsyta

1 juni - 31 augusti

 

100 kr/dygn de första 10 dygnen, därefter avgiftsfritt

Drivmedelsladdning eltaxa (inklusive moms)

Zon kod

Eltaxa på offentlig plats och tomtmark på Vaxön

Taxa

6080

4 timmar (under pågående laddning):

 • Eriksövägen 27, parkeringsyta bakom kommunhuset

Året runt

 

30 kr/h inklusive elen

Mer information

Läs mer om betalningsalternativ för parkering på sidan Betalningsalternativ.

För att läsa mer om gällande parkeringsavgifter i Vaxholms stad, läs Vaxholms stads taxadokument Taxor och avgifter 2024, avsnitt 4.2 Parkering. Taxorna är antagna av kommunfullmäktige.

Vaxholms stads avgifter och taxor