Parkeringstillstånd för personer med rörelsenedsättning

Du som är folkbokförd i Vaxholms stad och har en funktionsnedsättning som begränsar din gångsträcka kan ansöka om parkeringstillstånd för personer med rörelsenedsättning.

För att få beviljat ett parkeringstillstånd för personer med rörelsenedsättning krävs det att du som förare har betydande svårigheter att förflytta dig till fots. Är du passagerare måste du även vara i ständigt behov av förarens hjälp utanför fordonet.

Ett parkeringstillstånd för personer med rörelsenedsättning kan beviljas för:

  • förare som själv kör ett fordon
  • passagerare som har ett betydande tillsynsbehov utanför fordonet

Perkeringsavgifterna i Vaxholm är desamma för alla, även för personer med parkeringstillstånd för rörelsenedsättning.

Ansök om parkeringstillstånd

För att ansökan ska behandlas ska den vara komplett ifylld och läkarintyg ska bifogas.

E-tjänst: Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsenedsättning Länk till annan webbplats.

För digital version eller utskrift: Läkarintyg, (PDF-fil) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du ansöker om parkeringstillstånd samtycker du till att kontakt kan tas med intygsskrivande läkare och förtroendeläkare.


Läkarintyget bifogas digitalt inne i e-tjänsten eller skickas med post till följande adress:

Vaxholms stad
Tekniska enheten
185 83 Vaxholm


Var gäller tillståndet?

Ett parkeringstillstånd gäller i hela landet och ger:

  • rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar
  • rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar
  • rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats ska iakttas
  • rätt att parkera under högst tre timmar på gågata.