Parkeringstillstånd för personer med rörelsenedsättning

Du som är folkbokförd i Vaxholms stad och har en rörelsenedsättning som begränsar din gångsträcka kan ansöka om parkeringstillstånd för personer med rörelsenedsättning.

För att få beviljat ett parkeringstillstånd för personer med rörelsenedsättning krävs det att du som förare har betydande svårigheter att förflytta dig till fots. Är du passagerare måste du även vara i ständigt behov av förarens hjälp utanför fordonet.

Ett parkeringstillstånd för personer med rörelsenedsättning kan beviljas för:

  • förare som själv kör ett fordon
  • passagerare som har ett betydande tillsynsbehov utanför fordonet

Perkeringsavgifterna i Vaxholm är desamma för alla, även för personer med parkeringstillstånd för rörelsenedsättning.

Ansök om parkeringstillstånd

För att ansökan ska behandlas ska den vara komplett ifylld och läkarintyg ska bifogas.

E-tjänst: Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsenedsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökningstiden för ett beviljat tillstånd kan vara upp till tre veckor.

Läkarintyg

För att ansökan ska kunna behandlas ska ett läkarintyg bifogas från din läkare.

Har du en funktionsnedsättning som är bestående så lämnar du in ett läkarintyg vid första ansökningen och så gäller det läkarintyget fortsättningsvis framåt.

När du ansöker om parkeringstillståndet för rörelsehindrad samtycker du till att kontakt kan tas med intygsskrivande läkare och förtroendeläkare.

Utskrift av läkarintyg

För att skriva ut blanketten och ta med fysiskt till läkaren klicka på länken:
Läkarintyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., (PDF-fil).

Scanna in det ifyllda och underskrivna läkarintyget och bifoga med ansökan alternativt posta läkarintyget till:
Vaxholms stad, Tekniska enheten, 18583 Vaxholm. Märk kuvertet med "Läkarintyg".

Digitalt ifyllt läkarintyg av läkaren

Läkaren kan med fördel fylla i läkarintyget digitalt via Vaxholms stads hemsida.

E-tjänst: Läkarintyg - parkeringstillstånd för personer med rörelsendesättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Var gäller tillståndet?

Ett parkeringstillstånd gäller i hela landet och ger:

  • rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar
  • rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar
  • rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats ska iakttas
  • rätt att parkera under högst tre timmar på gågata.