Artikeln publicerades 14 januari 2019

Avgiftsförändring för boendeparkering

Från och med 2019 gäller ändrade avgifter för boendeparkeringstillstånd.

Den tidigare extra taxan på 20 procent, för de boende i Vaxholm, slopas. Däremot höjs års- och månadskostnaden för själva boendetillståndet.

Här hittar du mer information om taxorna