Artikeln publicerades 13 juli 2021

Bidra till lokalt ledd utveckling av Vaxholm

Sommarbild: kanoter på land och en slända i luften

Fotograf: Åsa Dry Larsson

Vaxholms stad har beslutat delta i strategiarbetet med lokalt ledd utveckling som drivs av Leader Stockholmsbygd. Leadermetoden innebär att den som har idéer om den lokala utvecklingen kan föra fram dem, engagera sig och söka pengar till projekt. Du som är aktiv inom föreningslivet eller som företagare i Vaxholm kan nu vara med och påverka vilka projektstöd som organisationer kan söka framöver.

Leader Stockholmsbygds metod innebär att den som har idéer om den lokala utvecklingen kan föra fram dem, engagera sig och söka pengar till projekt.

Metoden handlar om att utveckla bygden utifrån lokala förutsättningar.

Utveckling som gynnar fler

Leaderprojekt ska gynna fler än de som driver projektet. Det kan till exempel vara en idrottsförening som bygger ett utegym, en ungdomsföreningen som genomför en festival eller flera företag inom besöksnäringen som går ihop och tillsammans marknadsför aktiviteter och besöksmål.

Leader Stockholmsbygd är verksam mellan Norrtälje och Nynäshamn och omfattar hela Stockholms skärgård.

Svara på en enkät
- var med och påverka strategin

Strategiarbetet inför nästa programperiod har startat och Leader Stockholmsbygd vill nu få inspel från föreningar och företag i Vaxholm. Vilka frågor är viktigast? Vilken utveckling vill föreningaro och företag se, och vilka insatser behövs?

Satsningar som får stöd måste rymmas inom strategin. När strategin nu tas fram är därför synpunkter och inspel mycket viktiga i detta arbete.

Bidra enkelt genom att besvara denna korta enkät Länk till annan webbplats.

Sista dag att besvara enkäten är 1 augusti. Tack på förhand för din medverkan!

Om Leader Stockholmsbygd

Leaderverksamhet har funnits i Sverige sedan 1996, från början bara i delar av landet. Idag är nästan all svensk landsbygd och skärgård del av ett leaderområde och det finns nu cirka 50 leaderområden.

Privat, ideell och offentlig sektor samarbetar för att bidra till lokal utveckling och människor från de tre sektorerna bildar den ideella leaderföreningen. Det är föreningens styrelse som fattar beslut om inkomna projektansökningar.

Projekt som drivs enligt leadermetoden bidrar till att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område i form av livskvalitet, företagande, arbetstillfällen, social inkludering och god miljö. Leadermetoden utgår från att det är de som bor i en bygd, är aktiva i områdets föreningar eller driver företag som vet vad som är bra och vad som behöver bli bättre i området.

Stort fokus ligger på samverkan mellan organisationer i området, samverkan mellan företag och föreningar, och samverkan också med den offentliga sektorn. Tanken är att insatser som är väl förankrade hos alla som berörs, skapar hållbara resultat som ger effekter på sikt.

Läs mer på Leader Stockholmsbygds webbplats Länk till annan webbplats.

Läs KS-beslutet om Vaxholms stads medverkan

Vid kommunstyrelsens (KS) möte 3 juni 2021 togs beslut om att Vaxholms stad ska medverka i Leader Stockholmsbygd till en kostnad om cirka 25 000 kronor.

Du hittar ärendet i KS-protokollet § 107 Pdf, 15 MB.

Här kan du läsa en sammanfattning av alla ärenden i KS junimöte 2021