Artikeln publicerades 6 december 2017

Detaljplanen för Norrberget ställs ut på granskning

Den 30 november tog kommunstyrelsens planeringsutskott beslut om att genomföra granskning av detaljplaneförslaget för Norrberget, Dp 410. Synpunkter på förslaget kan lämnas fram till 7 januari 2018.

Efter den rådgivande folkomröstning och det extra samråd som hölls tidigare under hösten har kommunstyrelsen fattat beslut om att justera planerna för bebyggelsen på Norrberget. Den största förändringen innebär att det blir färre bostäder på Norrberget, då ett av de planerade bostadskvarteren istället vigs för ett nytt särskilt boende (SÄBO).

Detaljplaneförslaget har nu justerats utifrån de nya förutsättningarna samt allmänhetens och remissinstansernas synpunkter i det extra samrådet. Förslaget ställs ut på granskning under perioden 7 december 2017 – 7 januari 2018. Samtliga handlingar finns tillgängliga här på kommunens webbplats samt under ordinarie öppettider i kommunhuset på Eriksövägen 27 samt på Vaxholms stadsbibliotek, Hamngatan 19B.

Synpunkter på detaljplaneförslaget ska lämnas skriftligen till stadsbyggnadsförvaltningen senast 7 januari 2018. Efter 7 januari kommer allmänhetens och remissinstansernas synpunkter att sammanställas i ett granskningsutlåtande som ska ligga till grund för det detaljplaneförslag som planeras att antas i april 2018.

Här hittar du alla handlingar, kontaktuppgifter samt mer information om hur du lämnar synpunkter