Artikeln publicerades 6 september 2019

Detaljplanen för Storäng östra ute för granskning

Under perioden 6 september – 2 oktober är förslaget till ny detaljplan för Storäng östra, Dp 401, ute för granskning. Synpunkter ska lämnas senast 2 oktober.

Planeringsutskottet har fattat beslut den 28 augusti om ny granskning för planförslaget för Storäng östra, Dp 401. Förslaget till detaljplan antogs av kommunfullmäktige i juni 2017 men beslutet överklagades till mark‐ och miljödomstolen, som upphävde kommunens antagandebeslut i juni 2018. Planförslaget har sedan dess reviderats och ställs nu ut för granskning igen.

Granskningen pågår 6 september – 2 oktober 2019. Det går att ta del av förslaget i receptionen i kommunhuset, Eriksövägen 27 eller på Vaxholms stadsbibliotek, Hamngatan 19B.

Du hittar även handlingarna här på vår webbplats, Detaljplan för Storäng Östra, DP 401. Länk till annan webbplats.

Synpunkter på planförslaget ska framföras skriftligen och vara Vaxholms stad tillhanda senast 2 oktober 2019.

Vid frågor om detaljplanen, vänligen kontakta:
Paula Sund, planarkitekt, e-post paula.sund@vaxholm.se
Kristina Henschen, planchef, e-post kristina.henschen@vaxholm.se