Artikeln publicerades 29 april 2021

Enhälligt beslut i kommunfullmäktige om samägt reningsverk

Vid kommunfullmäktigesammanträdet 19 april fattade Vaxholms stad ett viktigt beslut för det kommande nya reningsverket i Margretelund i Österåker. Fullmäktige röstade enhälligt ja till att Vaxholmsvatten bildar ett samägt bolag med Österåkervatten för att anlägga, äga och driva ett nytt reningsverk.

Även Österåkers kommun fattade vid kommunfullmäktige den 26 april motsvarande beslut för det kommande nya reningsverket i Margretelund. Därmed kan arbetet med det nya reningsverket nu inledas.

– Det här är otroligt glädjande, säger Vaxholms kommunchef Marie Wiklund. Det är ett av de viktigaste beslut som tagits i Vaxholm och som kommer att komma generationer framåt till glädje.

Kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C) håller med.

– Det känns väldigt bra. Den här frågan har diskuterats i nära 20 år och nu har den äntligen landat i en bra och långsiktigt hållbar lösning. Alla kommuner måste ju ha en fungerande avloppsrening men det nya reningsverket blir också ett viktigt steg för miljön med större kapacitet och bättre rening.

Malin Forsbrand tycker att lösningen med ett samägt bolag är bra.

– Vi har hittat en bra samarbetsform med Roslagsvatten och med Österåker där båda kommunerna har inflytande och betalar lika utifrån antalet användning och antal invånare.

Modernt reningsverk till 2026

Både Vaxholm och Österåker har tidigare undersökt möjligheten att ansluta till Käppala reningsverk. Men efter många diskussioner och utredningar övervägde fördelarna med att de två kommunerna istället går ihop och bygger ett eget nytt och modernt reningsverk i Margretelund.

– Det är oerhört glädjande att den sista pusselbiten nu finns på plats för att vi tillsammans ska kunna bygga ett nytt och modernt reningsverk för framtiden, säger Christian Wiklund, vd för Roslagsvatten. Vi möjliggör hållbara samhällen och det förtroende vi nu fått från Österåker och Vaxholm är något som vi ska förvalta väl.

Nu väntar planeringsarbete och bygga av ledningar för att Vaxholm ska kunna koppla på avloppsnätet på det nya reningsverket. Själva bygget är planerat att starta under 2023 och det nya reningsverket beräknas stå klart 2026.

Blynäsvikens reningsverk, som idag står för huvuddelen av Vaxholms avloppsrening, kommer att stängas och ledningar byggs för att ansluta Vaxholms avloppssystem till Margretelund. Nya pumpstationer kommer att byggas istället för de mindre reningsverk som finns idag. Förutom de som idag har kommunalt vatten och avlopp kommer fler enskilda avlopp att kunna anslutas till det nya systemet.

Det nya reningsverket kommer att ha en högre kapacitet än vad de båda kommunerna haft tidigare och byggs enligt dagens strängare miljökrav kring avloppsrening. Det nya verket kommer att ha en hög vattenkvalitet med bland annat behandling för mikroföroreningar.

Det renade vattnet kommer dessutom att släppas tillbaka i havet längre ut från land vilket är bättre ur miljösynpunkt och ger en bättre miljö till exempel i Vaxholmsviken där en stor del av det renade avloppsvattnet släpps ut idag.