Artikeln publicerades 21 juli 2022

Eriksö utvecklas - padelbanor på plats

Friluftsområdet på Eriksö rymmer camping, elljusspår, utegym, lokaler för idrottsklubbar, stränder, bryggor, badklippor, höghöjdsbanor och fin svampskog. Området blir allt mer komplett. Den nya entreprenören på Waxholms camping anlägger nu en padelbana. Även Vaxholms stad har några projekt på gång på Eriksö.

Waxholms camping rustar och utvecklar

Nu är det full rulle på Waxholms camping ute på Eriksö. Verksamheten har rivstartat, värmeböljor kommer och går och området myllrar av aktivitet. Campingens nya entreprenör arbetar hårt med att rusta upp och förbättra campingen. Nu anlägger de dessutom padelbanor på Eriksö. De är de första i sitt slag i Vaxholm, efterlängtade av många och planen är att de två banorna var planerade för att öppna för spel från och med vecka 29, och bokas via matchi.se.

Mer information om campingen hittar du på www.waxholmscamping.se Länk till annan webbplats.

Två padelbanor anläggs på Eriksö friluftsområde.

Padelbanorna som Waxholms camping anlägger kommer att bokas via matchi.se.

Fler parkeringsplatser och ny scoutstuga på Eriksö

Vaxholms stad planerar för ytterligare parkeringsplatser i nära anslutning till campingen. Platserna är till för allmänheten. I samband med att parkeringsplatserna anläggs kommer Vaxholms stad även utföra markarbeten och dra ledningar till den nya scoutstugan.

Scoutstugan kommer att byggas bredvid orienteringsklubbens klubbhus, snett bakom padelbanorna.

Nu inväntar båda projekten (parkeringsplatser och ny scoutstuga) bygglov och från Eon inväntas godkännande för ny elservice. Åtgärderna är planerade att vara färdigställda under 2023.

Orienteringsklubbens klubbstuga bredvid platsen där scoutstugan ska byggas.

Till höger syns orienteringsklubbens röda klubbhus. Till vänster om den kommer den nya scoutstugan byggas och framför den, vid infarten till campingområdet, anlägger Vaxholms stad ytterligare parkeringsplatser.

Vaxholms stads informationsskylt på platsen där den nya scoutstugan ska byggas på Eriksö.

Vaxholms stad strävar efter att informera via skyltar på platser där upprustning och byggnation pågår under en period. Vid infarten till campingen finns information om var scoutstugan ska byggas, var man kan läsa mer och vart invånare kan vända sig om man har frågor om projektet. Till höger om skylten syns det förberedda området för den nya parkeringen och längre upp i backen kommer den nya scoutstugan så småningom att stå.

Många bilar trängs på parkeringsplatserna på Eriksö under sommaren.

Parkeringsvakter cirkulerar välbesökta platser för att underlätta för säkra trafikstråk och hålla vägar fria så att räddningsfordon kommer fram för att kunna rädda liv om olyckan är framme. Parkera klokt - undvik p-böter och rädda liv. Och simma lugnt i sommar!

Skylt vid padelbanorna talar om att bokning sker via matchi.se.