Artikeln publicerades 30 maj 2017

Förberedelser för tillfälliga boenden för nyanlända Vaxholmsbor

Samtliga Sveriges kommuner har ett årligt mottagande av nyanlända personer med uppehållstillstånd enligt bosättningslagen. Under 2017 ska Vaxholm ta emot 44 nyanlända personer, hittills har sju personer anvisats och placerats i kommunen.

För att klara mottagandet arbetar Vaxholms stad på flera sätt för att få fram permanenta boendelösningar, bland annat genom omvandling av tomma verksamhetslokaler.

På lång sikt tillskapas nya lägenheter då det planeras nybyggnation av hyresrätter både på Vaxön och Rindö, vilka delvis kan tänkas nyttjas för nyanlända. Vaxholms stad söker också aktivt efter befintliga bostäder och lokaler som kan omvandlas till boende samt erbjuder Vaxholmsbor möjlighet att hyra ut sin bostad i andra hand till Vaxholms stad, som i sin tur hyr ut bostaden till nyanlända Vaxholmsbor.

Bristen på boenden gör att även temporära lösningar behöver tas fram, så kallade bostadsmoduler/paviljonger, som under en period kan fungera som ett första boende. Sedan 2016 finns ett sådant boende på Rindö och nu utreds möjligheten att ordna fler välfungerande paviljongsboende i kommunen. I första hand söks bygglov på tre möjliga platser. En ambition i placering av paviljongerna är att det ska vara en god spridning över kommunen samt att de boende ska integreras med övriga Vaxholmsbor.

Det går inte på förhand att säga när i tiden kommunen blir anvisade att motta nyanlända eller om det gäller familjer eller ensamkommande vuxna. Men Vaxholms stad räknar med att behöva minst två olika platser i kommunen för tillfälliga boenden med möjlig inflyttning mellan oktober och december i år. De två boendena kommer att vara byggda för cirka 14 personer per boende.

I de områden där bygglov nu söks för eventuella framtida paviljongsboende kommer grannar att bjudas in till informationsmöte.

För mer information, vänligen kontakta:

Pernilla Ivier, utvecklingsledare för flykting, socialförvaltningen

Tel: 08-541 708 00

E-post: pernilla.ivier@vaxholm.se

Här kan du läsa mer om mottagandet av nyanlända Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.