Artikeln publicerades 19 april 2024

Förlängd granskning Vattentjänstplan till 19 maj

Förnyad granskning: under 20 april – 19 maj 2024 visas granskningsförslaget i kommunhusets reception, Eriksövägen 27. Förvaltningen har öppet för besök vardagar klockan 08.00 – 16:00. Inga ändringar har gjorts i förslaget, förlängningen handlar om formalia.

Stadsbyggnadsförvaltningen har presenterat ett reviderat förslag till ny vattentjänstplan. Under 4 veckor hålls nu granskning då allmänheten kan läsa och komma med synpunkter på planen.

Karta över Vaxholms öar. De områden som omfattas av vattentjänstplanen är markerade i blått.

En vattentjänstplan är en plan för den långsiktiga försörjningen av vatten och avlopp i kommunen. Planen för att bygga ut kommunalt vatten och avlopp är till exempel en central del i vattentjänstplanen.

Samråd hölls under hösten 2023 och inkomna synpunkter har besvarats i en samrådsredogörelse.

Vaxholms stad har även tidigare haft planer för vatten och avlopp i olika former, men från och med början av 2023 är det ett lagkrav för kommuner att ta fram en vattentjänstplan.

Välkommen med synpunkter

Granskningen vänder sig i första hand till de fastighetsägare och myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av planen.

Efter granskningen hanteras inkomna synpunkter och planförslaget revideras för att sedan antas av kommunfullmäktige.

Om du har synpunkter, skicka in ditt yttrande senast söndag 19 maj 2024 till Vaxholms stads planenhet, e-post: plan@vaxholm.se.

På sidan VA-plan och Vattentjänstplan Länk till annan webbplats. kan du läsa förslaget till vattentjänstplan och samrådsredogörelsen.