Artikeln publicerades 26 mars 2024

Glöm inte strandskyddet

Planerar du att bygga eller ändra en byggnad, brygga, altan eller pir, anlägga väg eller parkeringsplats eller fälla träd? Om marken ligger i ett strandskyddat område kan du behöva ansöka om strandskyddsdispens.

Du som är fastighetsägare eller verksamhetsutövare inom ett område som omfattas av strandskydd kan behöva söka strandskyddsdispens om du planerar att göra förändringar inom strandskyddat område. Strandskyddsdispens behövs vid åtgärder som förändrar livsvillkoren för växter och djur inom strandskyddade områden i kommunen.

Det kan till exempel handla om uppförande eller ändring av byggnader, bryggor, altaner, pirar, strandskoningar. Det kan också behövas strandskyddsdispens vid grävningsarbeten, för att anlägga vägar eller parkeringsplatser, fälla träd eller andra åtgärder.

Ansökan om strandskyddsdispens görs till bygglovsenheten Vaxholms stad. Har åtgärderna redan gjorts kan ansökan om strandskyddsdispens göras i efterhand.

Har ni frågor eller funderingar om detta kan ni kontakta bygglovsenhetens strandskyddhandläggare för ytterligare information och rådgivning.

Mer information

Information om strandskyddsdispens hittar du här: Vaxholm.se, Strandskydd.

För frågor kontakta Vaxholms stads strandskyddshandläggare, e-post bygglov@vaxholm.se.