Artikeln publicerades 23 december 2020

Här är resultaten i årets medborgarundersökning

Vaxholmarna upplever trygghet och trivs bra i kommunen och skulle gärna rekommendera andra att flytta hit. Däremot vill man gärna ha mer insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.

Under hösten 2020 genomförde statistikmyndigheten SCB (statistiska centralbyrån) den så kallade medborgarundersökningen på uppdrag av 100 kommuner. Vaxholms stad deltar årligen. Undersökningen mäter invånarnas attityd och inställning inom olika områden.

Nu har resultaten presenterats och visat att den totala nöjdheten i Vaxholm har ökat jämfört med 2019 inom alla de tre områden som undersöks, NRI (nöjd regionindex), NMI (nöjd medborgarindex) och NII (nöjd inflytandeindex), även om skillnaderna inte är statistiskt säkerställda.

En trygg plats att leva på

Medborgarna i Vaxholm tycker Vaxholm är en bra plats att bo och leva på. Helhetsbedömningen inom området Nöjd-region-index (NRI) blev 67 (index 0–100), jämfört med NRI för samtliga deltagande kommuner som var 60. Området trygghet får höga betyg och invånarna kan också rekommendera andra att flytta till kommunen.

De tjänster och verksamheter medborgarna har mest positiv attityd till är vatten och avlopp, räddningstjänst, förskola, grundskola samt idrotts- och motionsanläggningar.

Vill ha mer insyn

Vaxholms medborgare är mindre nöjda med insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Helhetsbedömningen inom området Nöjd-Inflytande-Index (NII) blev 35, vilket ändå är en förbättring jämfört med 2019 då NII var 32. Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd.

Underlag för utveckling

Resultaten i medborgarundersökningen används som ett av flera underlag för utvecklingsarbete inom kommunen.

Utifrån förra årets resultat har förbättringar gjorts för att öka insyn och inflytande till exempel genom att sammanträdeshandlingar till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna sedan i september nu publiceras på webben.

Ett annat exempel är en ny extern webbplats med ökad tillgänglighet, ny design och förbättrad mobilnavigering samt utökad satsning på kommunikation via sociala medier.

Fler utvecklingsarbeten pågår och kommer att fortsätta under kommande år och där är medborgarundersökningen ett viktigt underlag.

Bakgrund SCB medborgarundersökning

Undersökningen är en attitydundersökning som pågick under perioden 24 augusti–3 november 2020.

Ett urval av Vaxholms stads invånare i åldrarna 18–84 år bjöds in att svara på enkäten. Urvalet görs slumpmässigt från varje kommun, vilket innebär att varje medborgare i kommunen, i åldrarna 18–84 år, har samma chans att komma med i urvalet.

I Vaxholm fick 800 personer inbjudan att svara på enkäten, 410 har svarat, vilket ger en svarsprocent på 52 procent. Den genomsnittliga svarsandelen för de 100 kommunerna uppgick till 42 procent.