Artikeln publicerades 19 april 2024

Kajrenoveringen: Sponten klar i Österhamnen

Den cirka 200 meter långa metallsponten i Österhamnen är nu på plats. Nu ska den fästas i berget och därefter byggas ihop med en så kallad krönbalk av betong. Om allt går enligt planerna tar kajrenoveringen sedan sommaruppehåll strax före midsommar.

Flygfoto över kajrenoveringen i Vaxholm.

foto: True North

Efter att metallsponten nu är på plats arbetar Peab nu med att fästa spontplankorna i varandra, i botten och i berget. Sedan början av april har arbetet utökats till att pågå även under fredag, lördag och söndag. Det gör att grundläggningen ser ut att bli klar i början av juni som planerat.

När sponten är ordentligt fäst kommer företaget Sventab att gjuta en så kallad krönbalk av betong som binder ihop hela den cirka 200 meter långa sponten. Målet är att bli klara före midsommar.

Om allt går enligt nuvarande plan så har kajrenoveringen därefter sommaruppehåll och drar igång igen till hösten.

Under våren genomförs också upphandling av entreprenörer till Västerhamnen för markarbeten, arbeten med vatten och avlopp samt finplanering.

Här kan du se en kort film längs den ditsatta sponten:

Foto: True North

Mer information

Frågor och svar om kajrenoveringen hittar du här: Vaxholms kajer, Vanliga frågor och svar

Här finns mer information om kajrenoveringen: Vaxholms kajer

För frågor kontakta kajprojektet, e-post: kajen@vaxholm.se

Följ gärna kajprojektet på instagram: @vaxholms_kajer