Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om kajrenoveringen.

Hur påverkas jag som invånare eller besökare i Vaxholm under byggtiden?

Under framför allt perioden 29 januari och 2 - 3 veckor framåt kommer det låta mycket från arbetsplatsen i Österhamn då arbete med att slå ned spont (den nya kajkanten) pågår. Arbetet med sponten pågår mellan kl 07-19 måndag - torsdag. Detta är det mest högljudda arbetet.

Renoveringen innebär också generellt mer oväsen och buller på grund av ökad trafik och arbetsmaskiner. Det kommer också vara omledning av trafiken.

Under sommaren planeras ett uppehåll i arbetet med kajrenoveringen.

Hur länge pågår renoveringen i Österhamn?

Vaxholms kajer kommer att renoveras i etapper fram till och med 2026. Se film och tidplan nedan.

Film: Vaxholms kajer - Skedesplanering Länk till annan webbplats.

Tidsplan över kajrenoveringen

Varför beräknas renoveringen av Österhamn pågå längre än renoveringen av Västerhamn och Söderhamn?

Eftersom renoveringsperioden börjar i januari i Österhamn gör vi ett avbrott under sommarmånaderna för att sedan fortsätta under hösten. I Söderhamn och Västerhamn räknar vi med att kunna arbeta mer parallellt med både kaj och gata jämfört med Österhamn och på så vis även spara tid.

Film: Vaxholms kajer - Skedesplanering Länk till annan webbplats.

När stängs Strandgatan utmed Österhamn av?

September 2024 beräknar vi att kunna börja med att gräva upp gatan för förbättring av vatten och avlopp, dagvattenhantering, kanalisation för el (för framtida elbåtar). Ny markbeläggning ska sedan läggas ovanpå.

Hur påverkas jag som är boende på Strandgatan?

Det kommer vara mer buller och trafik. När Strandgatan grävs upp kan man som boende alltid kunna ta sig hem eller till sitt garage.

Hur påverkas jag som har en verksamhet på Strandgatan?

Det kommer vara mer buller och trafik. När Strandgatan grävs upp kan man ändå som verksamhet alltid kunna ta sig till sin verksamhet eller ta emot kunder/besökare samt ta sig hem eller till sitt garage. Varutransporter kommer också kunna tas emot.

Vad händer med parkeringarna i framtiden?

Parkeringarna vid Österhamn kommer inte att kunna användas under själva renoveringen. Efter renoveringen återställs parkeringarna som fanns innan och kan användas som tidigare.

Var kan jag parkera?

På länken finns en karta över alla parkeringar i Vaxholm, hur länge man får parkera och om parkeringarna är kostnadsfria eller inte: Vaxholmskarta Länk till annan webbplats.

Klicka i parkeringar på kartan, zooma in och hål muspekaren över en parkering för mer information.

Var kommer bussen stanna under renoveringen och efter renoveringen?

Under renoveringen av Österhamn stannar bussen vid Västerhamnsplan. När Västerhamn renoveras kommer bussen stanna vid färjeläget mot Rindö, nära Vaxholms gästhamn.

Hur kommer kajen att se ut när det är klart?

Gå in på Upplev kajen i 360 grader Länk till annan webbplats. och klicka på de olika platserna på kartan för att se före och efter bilder. Det går även att snurra runt 360 grader.

Om man vill fördjupa sig mer kan man titta i gestaltningsprogrammet där det finns bilder och beskrivningar om hur kajerna ska se ut. Gestaltningsprogram Länk till annan webbplats.