Artikeln publicerades 22 mars 2024

Kajrenoveringen: Spontningen drar ut på tiden

Grundläggningen för den nya kajen i Österhamnen drar ut på tiden och arbetet kommer enligt nuvarande plan att pågå fram till midsommar.

Efter att grundläggningsarbetet i hamnen inleddes i januari har nya kunskaper om hamnens botten gjort att arbetet kommer att ta längre tid än vad som tidigare var planerat.

– Längs med hela botten har vi hittat betong som vi inte kände till, säger Robert Klingvall, projektledare för kajrenoveringen. Det beror på att data från geotekniska undersökningar har tolkats fel. Spont har slagits ned på det som visat sig vara betong istället för berg. Nu måste betongen först tas bort innan spontningen kan fortsätta.

Betongen grävs först fram i leran på botten, därefter borras spår i betongen så att den kan slås loss och tas bort. Det är en tidskrävande process, men det är viktigt att betongen tas bort för att sponten ska kunna förankras stadigt i berget. Efter de olika momenten inspekteras arbetet av dykare innan spontningen kan fortsätta i Österhamnen.

– Istället för att bli klara med grundläggning i Österhamnen i slutet av maj kommer arbetet att vara klart till midsommar, säger Robert Klingvall.

Den merkostnad som ändringarn innebär ryms inom befintliga avtal.

Mer information

Vanliga frågor och svar om kajrenoveringen hittar du här:

Kajrenoveringen, Vanliga frågor och svar

För frågor kontakta kajprojektet, e-post: kajen@vaxholm.se.

Flygfoto över kajen och renoveringen i Österhamnen.

Foto: True North