Artikeln publicerades 10 februari 2015

Naturvärdesbedömning av Vaxholms kustvatten

Rapporten från sensommarens inventering av Vaxholms vatten är färdig. Inventeringarna ska ligga till grund för stadens blåplan.

I rapporten konstateras att Kyrkviken, Ekefjärd och Nibbleviken hör till de områden i staden med högst naturvärden. Här har AquaBiota Water Research AB, som utfört inventeringen, hittat ett stort antal arter, även rödlistade. Rödlistade arter är sådana som löper risk att dö ut i Sverige. Det finns tyvärr även mycket spår från mänskliga aktiviteter under ytan i form av skräp. Resultaten blir underlag till blåplanen som beräknas komma ut på samråd under våren.

Läs mer på Aqua Biotas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka här för att läsa hela rapporten på Vaxholms stads webbplats