Artikeln publicerades 20 december 2019

Nya lägenheter på Eriksövägen

På kommunfullmäktiges sista sammanträde 2019 antogs detaljplan för Kulan 6. Syftet är att bygga cirka 50 nya hyreslägenheter i kvarteret Kulan på Eriksövägen.

Den 9 december antogs detaljplan 418 – Kulan 6 i kommunfullmäktige. Planområdet ligger på Vaxöns västra del, inom kvarteret Kulan mellan Eriksövägen och Stockholmsvägen (274).

Syftet med planen är att bygga ett nytt flerbostadshus vilket skulle ge Vaxholm cirka 50 nya hyreslägenheter.

Vaxholms stad och fastighetsägaren Akelius Holmen AB skrev 2017 en avsiktsförklaring om att det är hyresrätter som avses i planen.

Innan planen kan påbörjas måste beslutet vinna laga kraft. Det sker 3 januari 2020 om ingen överklagar beslutet innan dess.

Här kan du läsa detaljplanen i sin helhet Länk till annan webbplats.

Området för detaljplanen är markerat är i rött.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument, en karta med bestämmelser som anger vad marken får användas till och hur bebyggelsen ska se ut och ordnas. En detaljplan öppnar möjligheter för en rad olika saker, men den styr inte i detalj hur allt ska utföras. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.