Artikeln publicerades 5 mars 2024

Ny handelsutredning för Vaxholm

I slutet av 2023 godkände kommunstyrelsen en utredning för att att analysera handeln i kommunen. Förutom en översikt över nuläget och vilka faktorer som påverkar handeln presenteras också förslag för att utveckla handeln i Vaxholm.

Utredningen innehåller en översikt av den nuvarande handelsstrukturen, trender och marknadsförutsättningar. Olika faktorer som påverkar handeln granskas också, såsom digitalisering, hållbarhet och stadsplanering. Dessutom presenteras förslag och rekommendationer som kan stödja och utveckla handeln i Vaxholm. Särskilt fokus har lagts på livsmedelsbutiker.

Här hittar du hela utredningen:

Bygga bo miljö, Planarbete, Övriga program och utredningar