Artikeln publicerades 11 september 2023

Öppet hus för Resarö mitt 19/9

Vaxholms stad bjuder in till öppet hus för stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt. Kom och prata med tjänstepersoner och tekniska konsulter och se på planer och trafikskisser. Under kvällen presenteras också resultatet av den enkät som gjorts där kommuninvånare tyckt till om Resarö mitt.

Detaljplanen för Resarö mitt fick laga kraft i april 2021. Detaljplanen möjliggör bland annat för trafiksäkerhetshöjande åtgärder, bostadsutveckling och viss verksamhetsutveckling.

Under det öppna huset kommer det vara möjligt att prata med tjänstepersoner som jobbar med projektet och med tekniska konsulter som arbetar med att ta fram handlingar för de planerade trafikåtgärderna.

Under mars–april i år genomförde Vaxholms stad en enkät online om Resarö mitt. Resultatet av enkäten kommer presenteras under det öppna huset och planeras därefter finnas tillgängligt även online på kommunens webbplats.

När var hur

När: tisdag 19 september klockan 17.00-20.00.

Vad: i Resarö skolas matsal.

Hur: Ingen föranmälan krävs, drop-in under kvällen.

Mer information

För frågor kontakta projektledare för Resarö mitt, e-post resaromitt@vaxholm.se

Läs mer om stadsbyggnadsprojekt Resarö mitt.