Artikeln publicerades 3 juli 2023

Öppet hus om Resarö mitt 19/9

Planeringsarbeten och förberedelser pågår i stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt. Det första steget som planeras är att bygga ut gång- och cykelvägen längs Överbyvägen. I september bjuder projektets ledning in till ett öppet hus i Resarö skola. Till hösten planeras också ett nyhetsbrev om projektet för intresserade.

Resarö mitt som korsningen ser ut våren 2023.

Under våren har förberedelser och projektering pågått för en utbyggnad av gång- och cykelvägen på Överbyvägen på Resarö. Idag är gång- och cykelvägen utbyggd mellan T-korsningen Resarövägen–Ytterbyvägen–Överbyvägen till Överby förskola. Planerna gäller en fortsatt utbyggnad västerut, cirka 750 meter, till bussvändslingan i Överby.

Nästa steg i projektet Resarö mitt är nu att Vaxholms stads kommunstyrelse ska godkänna de nya handlingarna, att kommunen får rätten till (rådighet över) marken för Överbyvägen samt att upphandla entreprenörer som ska bygga gång- och cykelvägen åt kommunen.

Parallellt med detta arbete påbörjas också ett utrednings- och projekteringsarbete för det som kallas trafikanläggningarna i centrala Resarö mitt. Det handlar bland annat om den cirkulationsplats (rondell) som planeras ersätta den befintliga korsningen. Enligt nuvarande plan kommer arbetet med att ta fram dessa handlingar att pågå till och med första halvan av 2024.

Öppet hus i september

Under våren höll kommunen en informationsträff kring byggprojektet i Resarö skola. Träffen kommer att följas upp av ett öppet hus 19 september, också i Resarö skola.

Under det öppna huset kommer det vara möjligt att prata med tjänstepersoner som jobbar med projektet samt med tekniska konsulter som arbetar med att ta fram handlingar för de planerade trafikåtgärderna.

Fler detaljer och en inbjudan till det öppna huset kommer att publiceras på vaxholm.se efter sommaren.

Resultat från enkät och nyhetsbrev

Under april hade Vaxholms invånare möjlighet att delta i en digital enkät om Resarö mitt på Vaxholms stads webbplats. Cirka 300 svarade på enkäten. Resultatet kommer att presenteras under det öppna huset i september.

Vaxholms stad planerar också att under hösten börja med ett nyhetsbrev om projektet Resarö mitt.

Är du intresserad av att få nyhetsbrevet via e-post? Anmäl intresse till e-post: resaromitt@vaxholm.se. Skriv gärna ”Nyhetsbrev” i ämnesraden.

Mer information

Läs mer om projektet: Stadsbyggnadsprojekt, Resarö mitt.

För frågor kontakta projektet via e-post: resaromitt@vaxholm.se.