Artikeln publicerades 19 december 2022

Politiskt program från Vaxholms nya ledning

Fem gruppledare och kommunstyrelsens ordförande

Från vänster: Peter Lindqvist (M), Bengt Sandell (S), kommunstyrelsens ordförande Tina Runhem (M), Sara Strandberg (V), Michael Baumgarten (L) och Kjetil Rindal (KD).

Måndag 12 december valdes en ny kommunstyrelse i Vaxholms stads kommunfullmäktige. Det nya styret tillträder vid årsskiftet och är ett samarbete mellan Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Tina Runhem (M) valdes till kommunstyrelsens ordförande.

–Det är många bra och goda krafter som kommit fram till en gemensam plattform, säger Vaxholms tillträdande kommunalråd Tina Runhem. Genom att skapa en bred majoritet kan vi få stor genomslagskraft och goda möjligheter att få igenom politiken. Fem av Vaxholms tio partier är med i samarbetet. Vi har också en bra opposition så att vi kan få till ett konstruktivt samarbete. Jag tror att det här kommer att bli jättebra för Vaxholm.

Mer information