Artikeln publicerades 25 februari 2022

Samverkan i Stockholmsregionen - med anledning av händelser i vår omvärld

Med anledning av händelser i vår omvärld, med Rysslands invasion av Ukraina, sker en rad samarbeten och förberedande arbete för att bevara ett tryggt samhälle. Försvarsmakten har en god lägesbild och följer tillsammans med andra myndigheter och partners händelseutvecklingen mycket noga. Bedömningen är att det inte föreligger något hot mot Sverige.

Vi samverkar inom Stockholmsregionen

För att stärka Stockholmsregionens förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner samarbetar sedan tidigare ett flertal aktörer i länet i Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Vaxholms stad och länets samtliga kommuner medverkar här tillsammans med Länsstyrelsen, försvarsmakten, polisen, SOS alarm, brandförsvaret, kustbevakningen, region Stockholm, trafik Stockholm och trafikverket med flera.

Med anledning av omvärldsläget följer berörda myndigheter och andra aktörer situationen noga, genomför förberedande åtgärder vid behov och analyserar vilka konsekvenser situationen kan ge för Sverige och Stockholms län. Samverkan mellan myndigheter sker kontinuerligt.

Vaxholms stad och övriga aktörer inom SSR har samarbetat genom hela coronapandemin. Det finns en etablerad och välfungerande samverkansstruktur som nu fortsatt används med fokus på händelserna i Ukraina. Vaxholms stad och övriga aktörer genomför förberedelser kring tänkbara scenarios för kommunens verksamheter i syfte att bevara ett robust och tryggt samhälle, och samverkar med berörda myndigheter som följer läget kring flyktingströmmarna från Ukraina.

Fortsätt vara källkritisk

Vi vill uppmana alla att vara källkritiska och att inte dela information utan att ta reda på avsändaren och dess syfte.

Checklista innan du delar information:

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Vem tjänar på att du sprider den?
  • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Var fann du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
  • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. På så sätt undviker du att du endast letar efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.

Mer information